Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Güzel et al., 1996. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 6 (1/2): 77-80

Document reference 
Güzel, S. ; Çetinkaya, O., 1996. The effect of common vetch (Lathyrus sativus) added to rations on growth and food conversion properties of mirror carp (Cyprinus carpio) fingerlings. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 6 (1/2): 77-80
Alternative title 

Adi mürdümük (Lathyrus sativus) katılan rasyonlarin aynalı sazan (Cyprinus carpio) fingerlinglerinin büyüme ve yem değerlendirme özelliklerine etkileri

Citation key 
Güzel et al., 1996