Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Klocek et al., 1988. Biuletyn Informacyjny Przemysu Paszowego, 27(2)

Document reference 
Klocek, B. ; Adamczyk, M. ; Klocek, M., 1988. Meals from whole cereal plants for fattening cattle. Biuletyn Informacyjny Przemysu Paszowego, 27 (2)
Citation key 
Klocek et al., 1988