Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Janicki, 1991. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Zeszyty Naukowe, Zootechnika, 21 (176): 43-52

Document reference 
Janicki, B., 1991. Ammonia treated barley and rye straw in diets for dairy cows (I). Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Zeszyty Naukowe, Zootechnika, 21 (176): 43-52
Alternative title 

Zastosowanie amoniakowanej słomy jeczmiennej i zytniej w żywieniu krów mlecznych (I)

Citation key 
Janicki, 1991
Datasheets