Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Urbanczyk et al., 1997. Roczniki Naukowe Zootechniki, 24 (4): 155-169

Document reference 
Urbanczyk, J. ; Hanczakowska, E. ; Swiatkiewicz, M., 1997. Effect of dietary fish silage level on pigs' fattening results, carcass quality and organoleptic properties of meat. Roczniki Naukowe Zootechniki, 24 (4): 155-169
Citation key 
Urbanczyk et al., 1997
Datasheets