Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Trzebiatowski et al., 1982. Rybactwo Morskie i Technologia Zywnosci (Poland), 93: 105-121

Document reference 
Trzebiatowski, R. ; Klik, R., 1982. Poultry feedstuffs utilizing in dry diets for carp. Rybactwo Morskie i Technologia Zywnosci (Poland), 93: 105-121
Citation key 
Trzebiatowski et al., 1982