Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Wojsyk-Kuzniewicz, 1981. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 135: 255-269

Document reference 
Wojsyk-Kuzniewicz, A., 1981. Inclusion of steamed potatoes in complete pelleted feeds for fattening rabbits and their effect on carcass quality. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 135: 255-269
Citation key 
Wojsyk-Kuzniewicz, 1981