Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Zduńczyk et al., 2014. Arch. Anim. Nutr., 68 (3): 211-226

Document reference 
Zduńczyk, Z.; Jankowski, J.; Mikulski, D.; Mikulska, M.; Lamparski, G.; Slominski, B. A.; Juśkiewicz, J., 2014. Growth performance, gastrointestinal function and meat quality in growing-finishing turkeys fed diets with different levels of yellow lupine (L. luteus) seeds. Arch. Anim. Nutr., 68 (3): 211-226
Citation key 
Zduńczyk et al., 2014