Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Kowalska et al., 2013. Nauka Przyr. Technol., 7 (1): #19

Document reference 
Kowalska, M.; Małczak, E., 2013. Impact of raw material and technology on the microbiological safety of sugar beet pulp as a feed. Nauka Przyr. Technol., 7 (1): #19
Alternative title 

Badanie wpływu surowca i procesu technologicznego na mikrobiologiczne bezpieczeństwo wysłodków buraczanych jako paszy

Citation key 
Kowalska et al., 2013