Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Zdunczyk et al., 1996. J. Anim. Feed Sci., 5: 281-288

Document reference 
Zdunczyk, Z.; Juśkiewicz, J.; Flis, M., 1996. Effect of dehulling white lupin (Lupinus albus) on protein utilization by rats. J. Anim. Feed Sci., 5: 281-288
Citation key 
Zdunczyk et al., 1996