Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Qi LingYun et al., 1984. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 15 (3): 157-162

Document reference 
Qi LingYun ; Zhang ShuHuan ; Wang GiaXiang ; Zhang HePing ; Li XiYun ; Guo Qiang ; Shen ZhiKui ; Nie TeFu ; Zhang KeXian ; Lai ShengRong ; Huang XinMin, 1984. Effect of cottonseed meal on reproduction performance in boars and sows. Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica, 15 (3): 157-162
Citation key 
Qi LingYun et al., 1984
Datasheets