Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Stasiniewicz et al., 2000. J. Anim. Feed. Sci., 9 (2): 283-296

Document reference 
Stasiniewicz, T. ; Strzetelski, J. ; Kowalczyk, J. ; Osieglowski, S. ; Pustkowiak, H., 2000. Performance and meat quality of fattening bulls fed complete feed with rapeseed oil cake or linseed. J. Anim. Feed. Sci., 9 (2): 283-296
Citation key 
Stasiniewicz et al., 2000
Datasheets