Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Mukhametgaliev et al., 1985. Fiziologiya i patologiya obmena veshchestv u produktivnykh zhivotnykh: 115-118

Document reference 
Mukhametgaliev, N. N. ; Korshun, V. P., Yapparov, A. K., 1985. Growth and development of young rabbits periodically given enzyme preparations. Fiziologiya i patologiya obmena veshchestv u produktivnykh zhivotnykh: 115-118
Citation key 
Mukhametgaliev et al., 1985
Datasheets