Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Pietras et al., 2012. Roczniki Naukowe Zootechniki, 39 (2): 273-286

Document reference 
Pietras, M. P. ; Orczewska-Dudek, S. ; Gasior, R., 2012. Effect of diet with Camelina sativa oil on the performance of laying hens, chemical composition of yolk lipids and sensory quality of eggs. Roczniki Naukowe Zootechniki, 39 (2): 273-286
Alternative title 

Wpływ diety z udziałem oleju z lnianki siewnej (Camelina sativa) na wyniki produkcyjne kur niosek, skład chemiczny lipidów żółtka oraz jakość sensoryczną jaj

Citation key 
Pietras et al., 2012