Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Cieslak et al., 2013. Proc. Soc. Nutr. Physiol., 22: 76

Document reference 
Cieslak, A. ; Szumacher-Strabel, M. ; Pers-Kamczyc, E. ; Wojtowski, J. ; Czyzak-Runowska, G. ; Stanisz, M. ; Szymczak, M. ; Szczechowiak, J., 2013. Effect of false flax (Camelina sativa) cake on milk fatty acids profile in dairy ewes and goats. Proc. Soc. Nutr. Physiol., 22: 76
Citation key 
Cieslak et al., 2013