Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Lu BaoLin et al., 1989. Yixue Dongwu Fangzhi [Pest Control Volume], 5 (2): 87-93

Document reference 
Lu BaoLin ; Ge FengXiang ; Nie ZhaoHong ; Xu RongMan ; Wu Neng ; Yang JiaRong, 1989. Integrated ricefield breeding mosquitoes management in China. Yixue Dongwu Fangzhi [Pest Control Volume], 5 (2): 87-93
Citation key 
Lu BaoLin et al., 1989
Datasheets