Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Gonet et al., 1979. Pamietnik Pulawski, 71: 115-122

Document reference 
Gonet, Z. ; Cakala, S., 1979. The value of silage made from sunflowers harvested at the full seed stage for fattening bullocks. Pamietnik Pulawski, 71: 115-122
Alternative title 

Wartosc kiszonki ze slonecznika zebranego w fazie wypelnionych nasion w opasie buhajkow

Citation key 
Gonet et al., 1979