Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Tywonczuk et al., 1997. Acta Ac. Agric. Techn. Olstenensis, Zoot., 46: 151-156

Document reference 
Tywonczuk, J. ; Lipinski, K. ; Falkowska, A. ; Minakowski, D. ; Rapczynska, I., 1997. Persian clover meal in feeding of porkers. 2. Results of fattening. Acta Ac. Agric. Techn. Olstenensis, Zoot., 46: 151-156
Alternative title 

Zastosowanie suszu z koniczyny perskiej w zywieniu tucznikow. II. Wyniki tuczu

Citation key 
Tywonczuk et al., 1997