Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Tywonczuk et al., 1997. Acta Ac. Agric. Techn. Olstenensis, Zoot., 46: 143-150

Document reference 
Tywonczuk, J. ; Lipinski, K. ; Minakowski, D. ; Falkowska, A. ; Rapczynska, I., 1997. Persian clover meal in feeding of porkers. 1. Nutritive value of mixtures. Acta Ac. Agric. Techn. Olstenensis, Zoot., 46: 143-150
Alternative title 

Zastosowanie suszu z koniczyny perskiej w zywieniu tucznikow. I. Wartosc pokarmowa mieszanek

Citation key 
Tywonczuk et al., 1997