Feedipedia
Animal feed resources information system
Feedipedia
Feedipedia

Kaliszewicz et al., 1992. Acta Ac. Agric. Techn. Olstenensis, Zoot., 36: 145-151

Document reference 
Kaliszewicz, D. ; Rydzik, W., 1992. Using green forage and silage in diets for porkers and unit cost of weight gain. Acta Ac. Agric. Techn. Olstenensis, Zoot., 36: 145-151
Alternative title 

Zastosowanie zielonki i kiszonki w zywieniu tucznikow a koszt jednostkowy przyrostu masy

Citation key 
Kaliszewicz et al., 1992