Support Feedipedia

Automatic translation

Who is visiting Feedipedia?

 

Editor area

Trzebiatowski et al., 1982. Rybactwo Morskie i Technologia Zywnosci (Poland), 93: 105-121

Reference

Trzebiatowski, R. ; Klik, R., 1982. Poultry feedstuffs utilizing in dry diets for carp. Rybactwo Morskie i Technologia Zywnosci (Poland), 93: 105-121

Citation key

Trzebiatowski et al., 1982